Home

piggylogowitachtergrond

Welkom op Piggyleaks.nl

Piggy Leaks is een initiatief van de Stichting Krediet Verdriet en biedt een openbaar platform op internet voor (gedupeerde) varkenshouders. De bedoeling van het forum is een constructieve bijdrage te leveren bij het oplossen van problemen die de branche thans kent. De ervaring leert dat boeren niet of slechts zeer beperkt durven te praten over hun problemen. Op deze site kunt u anoniem in contact komen met collega-ondernemers. Op het forum kunt u na registratie over de ervaringen van andere varkenshouders lezen en uw eigen ervaringen delen. In het kader van hoor en wederhoor hebben wij een apart topic voor medewerkers van o.a. banken en brancheorganisaties, waar zij een inhoudelijke reactie op diverse verhalen en dossiers kenbaar kunnen maken. Wij hopen dat het niet blijft bij wat generieke antwoorden maar dat partijen specifiek ingaan op concrete casussen.

De Stichting Krediet Verdriet heeft een groot aantal dossiers in behandeling. Met name varkenshouders blijken een zwaar getroffen groep. Ook de glastuinbouw staat zwaar onder druk. Voor deze laatste doelgroep zal op korte termijn een soortgelijk platform gelanceerd worden op www.tuininpuin.nl.

Aan publicatie van dossiers op bankenboeven.nl wordt uitermate veel zorg besteed. Om de inhoudelijke discussie met de bank, voortgang en oplossingen niet te frustreren is waarheidsbevinding erg belangrijk. Publicatie gebeurt slechts als wij van mening zijn dat er iets grondig mis zit en partijen niet nader tot elkaar kunnen komen. Uiteraard publiceren wij nooit zonder toestemming van de gedupeerden. In de regel wordt in veel dossiers door tussenkomst van de stichting een constructieve oplossing bereikt. Publicatie over oplossingen die bereikt zijn doen wij op verzoek van partijen niet; de oplossing staat voor ons centraal.

In de praktijk merken we dat veel gedupeerden geen klankbord hebben, niet over de juiste informatie beschikken of geen idee hebben wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Er blijkt dus een grote behoefte aan een centraal informatie- en meldpunt. Met Piggy Leaks bieden wij de mogelijkheid om de specifieke problematiek in de sector openbaar en kenbaar te maken, te bespreken, ervaringen te delen en daarmee een breder en groter draagvlak te creëren om meer gedupeerden te kunnen helpen.

Wij nodigen u van harte uit om het contact- en/of enquêteformulier in te vullen en ook uw probleem (anoniem) kenbaar te maken.

a